ДОГОВІР

 

Інтернет - магазин ZADAVAKA (далі - ПРОДАВЕЦЬ), в особі Радчук Тетяна Олександрівна, діючого на підставі виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 01.06.2016 публікує даний договір, що є публічним договором - офертою на адресу як фізичних, так і юридичних осіб (далі - ПОКУПЕЦЬ) про наступне:

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
   

 

1.1. Цей договір є публічною офертою (відповідно ст. ст. 633, 641 та глави 63 Цивільного кодексу України) і містить всі істотні умови організації купівлі-продажу дистанційним способом, тобто через Інтернет – магазин.

1.2. У разі прийняття умов цього договору (тобто публічної оферти Інтернет - магазину), громадянин (або юридична особа), що виробляє акцепт оферти, стає Покупцем. Акцептом є факт оплати замовлення в розмірі 100% на умовах цього Договору.

 

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
   

 

Покупець - фізична або юридична особа, яка розміщує Замовлення на Сайті, або зазначена як одержувач Товару. Погоджуючись з умовами цього Договору, ПОКУПЕЦЬ підтверджує, що він є дієздатним громадянином, що досяг 18 років, або представником діючої юридичної особи, який має всі необхідні повноваження для того, щоб діяти від імені цієї юридичної особи.

 

Продавець – Інтернет - магазин ZADAVAKA.

 

Інтернет - магазин – сайт, розташований на платформі www.zadavaka.net, на якому представлені Товари, запропоновані Продавцем своїм Покупцям, а також умови доставки, оплати, повернення та обміну цих Товарів.

 

Сайт www.zadavaka.net

 

Замовлення - належним чином оформлений запит Покупця на доставку за вказаною адресою Товарів, розміщений Покупцем самостійно на Сайті.

 

Товар - об'єкт матеріального світу, не вилучений із цивільного обороту і представлений до продажу на Сайті. Товари представлені на Сайті через фото-зразки, що є власністю Продавця.

 

Накладні витрати – витрати, які несе Продавець у зв’язку з упаковкою Товару, підготовкою Товару для доставки, доставкою Товару Покупцю, поверненням грошових коштів Покупцю (у разі повернення Товару, як готівковим, так і безготівковим шляхом).

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
   

 

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

3.2. Цей договір регулює купівлю-продаж в Інтернет - магазині ZADAVAKA в тому числі:

а) добровільний вибір Покупцем товарів за каталогом, що розміщений на Сайті;

б) самостійне оформлення Покупцем Замовлення в Інтернет - магазині;

в) оплата Покупцем Замовлення, оформленого в Інтернет - магазині;

г) виконання і передача Замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

 

 1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
   

4.1. Покупець проходить процедуру реєстрації на Сайті з обов'язковим підтвердженням ознайомлення з умовами цього Договору. Реєстрація на Сайті здійснюється за допомогою вікна «Реєстрація», що відображується на Сайті одразу після його запуску. Реєстрація на Сайті не є обов’язковою умовою для оформлення Замовлення. Факт оформлення Замовлення є беззастережним підтвердженням прийняття умов цього Договору.

4.2. - Покупець Інтернет - магазину має право оформити Замовлення на будь - який Товар, представлений на Сайті. Здійснюючи Замовлення на Сайті Інтернет - магазину, Покупець приймає на себе зобов'язання по оплаті Замовлення/Товару і його прийнятті під час доставки, а Продавець приймає зобов'язання з доставки та передачі у власність Покупцю оплаченого Замовлення/Товару.

4.3. Замовлення приймаються Продавцем через систему прийняття замовлень, інтегровану в Сайт Продавця.

4.4. При відсутності замовленого Товару на складі Продавця останній зобов'язаний проінформувати про це Покупця у письмовій (за допомогою електронної пошти) та/або усній формі (за допомогою телефонного зв'язку). У цьому випадку Покупець має право замінити відсутній Товар аналогічним товаром або відмовитися від даного Товару/скасувати Замовлення.

4.5. Покупець має право повністю або частково відмовитися від придбання Товару в будь-який момент до здійснення оплати за Товар шляхом направлення відповідного письмового повідомлення на електрону адресу Продавця з електронної адреси, що була вказана Покупцем при реєстрації на Сайті, або за допомогою засобів телефонного зв’язку, або при доставці Товару представником служби доставки (власної або працюючої за договором з Продавцем).

4.6. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку припинити прийом Замовлень від Покупця у разі, якщо Покупець систематично порушує умови цього Договору та/або негативно впливає на роботу Інтернет - магазину шляхом оформлення відповідних Замовлень не маючи на меті придбання Товару.

4.7. Підтвердження узгоджених умов відвантаження, доставки та оплати Товару Продавець направляє на електронну адресу Покупця. На підставі отриманого Замовлення і погоджених умов Продавець відвантажує Товар Покупцеві.

 

 1. ЦІНА ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ
   

5.1. Ціни в Інтернет - магазині вказані в гривні за одиницю Товару з урахуванням всіх податків і зборів, передбачених чинним законодавством України.

5.2. Вартість Замовлення складається з: суми цін всіх доданих в Замовлення Товарів, ціни доставки та суми накладних витрат (як визначено по понятті «Накладні витрати» в Термінах та визначеннях, розділу 2 Договору). Вартість Замовлення - сума, що підлягає до сплати та зазначається на сайті Інтернет-магазину при оформленні Замовлення в момент його розміщення.

5.3. У разі невірно вказаної на Сайті ціни Продавець зобов'язується при першій можливості повідомити про це Покупця. При цьому Покупець має право відмовитися від придбання Товару повністю або частково. У разі відсутності письмової згоди Покупця на придбання Товару з урахуванням зміненої ціни протягом 1 (одного) робочого дня Замовлення вважається скасованим.

5.4. Продавець залишає за собою право змінювати ціни в односторонньому порядку. При цьому ціна Товарів, оплачених Покупцем, зміні не підлягає.

5.5. Покупець оплачує Замовлення будь-яким способом, що зазначений на Сайті Інтернет - магазину.

5.6. При готівковій формі оплати Покупець зобов'язаний сплатити Продавцеві ціну Товару, а також вартість доставки Товару в момент його передачі, а Продавець зобов'язаний надати Покупцю касовий або товарний чек, або інший документ, що підтверджує оплату Товару.

5.7. При безготівковій формі оплати Покупець зобов’язується здійснити оплату за Товар протягом трьох днів з моменту оформлення Замовлення. При цьому обов'язок Покупця по сплаті Товару вважається виконаним з моменту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця у розмірі 100% (ста відсотків) від Вартості Замовлення.

5.8. У разі, якщо оплата за Замовлення не надійшла на розрахунковий рахунок Продавця протягом строку, вказаного у п. 5.7. цього Договору, останній вправі в односторонньому порядку без застосування до нього штрафних санкцій відмовитися від виконання цього Договору.

 

 1. ДОСТАВКА ТОВАРУ
   

 

6.1. Товари поставляються за цінами, найменуваннями та у кількості, що зазначені у відповідному Замовленні Покупця.

6.2. Продавець здійснює доставку Товару за допомогою власної або зовнішньої служби доставки (шляхом залучення відповідних компаній – перевізників, зокрема компанії «Нова пошта», «Интайм», «Укрпошта» та інші.).

6.3. Вартість доставки може змінюватись залежно від ваги, розмірів Товару, а також в залежності від регіону та способу доставки. Тарифи на надання послуг з доставки, завантаження - розвантаження Товару визначаються відповідними компаніями – перевізниками.

6.4. При передачі Товару Покупцеві представник служби доставки зобов’язаний запросити документ, що засвідчує особу Покупця, а Покупець зобов’язується надати оригінал такого документу на ознайомлення. У разі якщо Покупець відмовляється надати на ознайомлення документ, що засвідчує особу Покупця, представник служби доставки зобов’язаний відмовити Покупцеві у врученні Замовлення/Товару. В такому разі Замовлення вважається скасованим, а Товар передається на склад Продавця. При цьому якщо Покупцем було здійснено попередню оплату у розмірі 100% ціни Товару шляхом внесення грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця, останній зобов’язується протягом 7 (семи) днів повернути Покупцю 100% одержаної ціни Товару за вирахуванням накладних витрат, які не повертаються в будь-якому випадку. Способи повернення коштів погоджуються Сторонами додатково. Якщо оплата за Товар здійснювалась у безготівковій формі, то повернення коштів здійснюється у безготівковій формі.

6.5. Продавець зобов'язується докласти всі можливі зусилля для здійснення доставки Товару, замовленого Покупцем, у строки, зазначені на Сайті.

6.6. Продавець не несе відповідальності у разі затримки доставки Товару, якщо така затримка відбулася не з вини Продавця.

6.7. Право власності на Товар і всі ризики, пов'язані з правом власності, переходять до Покупця в момент отримання Товару, що підтверджується підписом Покупця у відповідних відвантажувальних документах, які підтверджують доставку.

6.8. У разі зміни строку поставки, Продавець зобов'язується проінформувати Покупця про зміну умов поставки з метою отримання згоди на нові умови виконання Замовлення в цілому, або в частині. Продавець інформує Покупця за допомогою телефонного або електронного зв'язку.

6.9. Доставка Товару Покупцеві здійснюється за адресою і в терміни, зазначені у відповідному Замовленні.

6.10. Невчинення з боку Покупця всіх необхідних дій для прийняття Товару можуть розглядатися Продавцем як відмова Покупця від виконання умов цього Договору.

 

 1. ГАРАНТІЇ НА ТОВАР
   

 

7.1. На весь Товар, представлений на Сайті Інтернет - магазину, є всі необхідні для продажу сертифікати якості відповідно до чинного законодавства України, з якими можна ознайомитись за запитом Покупця.

7.2. Термін придатності Товару та умови його зберігання вказуються на Сайті.

7.3. Гарантійний строк на Товар –14 днів.

7.4. За винятком гарантій, прямо передбачених цим Договором, Продавець не надає ніяких інших прямих або непрямих гарантій на Товар.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
   

 

8.1. Продавець має право:

8.1.1. змінювати ціни на весь асортимент товару, представлений на Сайті в односторонньому порядку;

8.1.2. змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку до моменту його укладення;

8.1.3. в односторонньому порядку припинити прийом Замовлень від Покупця у разі, якщо Покупець систематично порушує умови цього Договору та/або негативно впливає на роботу Інтернет - магазину шляхом оформлення відповідних Замовлень, не маючи на меті придбання Товару.

8.2. Продавець зобов'язується:

8.2.1. до укладення цього Договору надати Покупцеві на Сайті Інтернет - магазину інформацію про основні споживчі властивості Товару, про адресу (місце знаходження) Продавця, про місце виготовлення Товару, про повне найменування Продавця, про ціну та про умови придбання Товару, про його доставку, термін придатності, правила зберігання, про порядок оплати Товару, про термін, протягом якого діє пропозиція про укладення Договору, а також іншу інформацію, надання якої передбачено чинним законодавством України;

8.2.2. не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;

8.2.3. надати Покупцеві можливість отримання інформації з усіх питань, пов'язаних з виконанням Замовлення;

8.2.4. у разі відсутності замовленого Товару на складі Продавця останній зобов'язаний проінформувати про це Покупця у письмовій (за допомогою електронної пошти) або усній формі (за допомогою телефонного зв'язку);

8.2.5. при готівковій формі розрахунку надати Покупцю касовий/товарний чек або інший документ, що підтверджує оплату Товару.

8.3. Покупець має право:

8.3.1. оформити Замовлення на будь - який товар, представлений на Сайті;

8.3.2. відмовитися від Замовлення у будь-який час до моменту здійснення оплати за обраний Товар;

8.3.3. у разі виявлення протягом гарантійного строку невідповідності придбаного Товару його сертифікату якості та/або заводського браку чи іншого істотного дефекту, що виник не з вини Покупця, Покупець має право звернутися до Продавця з вимогою обміняти такий Товар на аналогічний та/або повернути товар. Порядок обміну/повернення Товару зазначений у р. 9 цього Договору.

8.4. Покупець зобов'язується:

8.4.1. до моменту укладення ознайомитися зі змістом цього Договору, умовами оплати та доставки на Сайті Інтернет – магазину;

8.4.2. надавати достовірну інформацію про себе (ПІБ, контактні телефони, адресу електронної пошти) та адресу для доставки Товару;

8.4.3. не розголошувати третім особам інформацію стосовно отриманих при реєстрації на Сайті логіну та паролю. У випадку виникнення у Покупця обґрунтованої підозри відносно безпеки його логіну та паролю, отриманих при реєстрації на Сайті, та/або можливості їх несанкціонованого використання третіми особами, Покупець зобов’язується негайно повідомити про це Продавця шляхом направлення відповідного письмового повідомлення на електронну адресу, вказану на сайті http://zadavaka.net.

8.4.4. прийняти та оплатити Товар в порядку та у строк, що передбачені умовами цього Договору;

8.4.5. виконувати інші зобов’язання, передбачені умовами цього Договору.

 

 

 

 

 

9. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ І ОБМІНУ ТОВАРУ

 

9.1. Покупець має право відмовитися від замовленого Товару в будь-який час до його отримання, а після отримання - протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати отримання Товару. Покупець зобов'язаний повернути Товар на склад Продавця за свій рахунок. Продавець повертає Покупцеві Вартість оплаченого Товару, за вирахуванням накладних витрат в сумі 200 грн. 00 коп. (Двісті грн. 00 коп.), які поніс Продавець, а також комісій за переказ грошових коштів, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання повернутого Товару на свій склад. Повернення товару належної якості можливе за умови схоронності товарного вигляду і споживчих властивостей Товару. (п. 9. 9.) цього договору.

Приймаючи цю оферту Покупець підтверджує, що йому зрозуміло та він погоджується з тим, що при поверненні Товару йому повертаються виключно грошові кошти, що становлять ціну Товару. Накладні витрати Продавця з упаковки та підготовки Товару до відвантаження Покупцю та витрати на послуги компанії – служби доставки поверненню не підлягають.

9.2. Зовнішній вигляд і асортимент товарів, а також комплектність всього Замовлення повинні бути перевірені Покупцем в момент доставки Товару. При доставці Товару, Покупець ставить свій підпис у відповідній товарно - транспортній накладній чи в іншому документі, що підтверджує факт того, що Товар передано в належному стані, в належному асортименті, в належній упаковці, що не має зовнішніх механічних пошкоджень. Після отримання Замовлення претензії до зовнішніх дефектів Товару, його кількості, асортименту та/або товарного виду - не приймаються.

9.3. Продавець зобов'язаний прийняти Товар неналежної якості у Покупця і провести перевірку якості такого Товару (експертизу) протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дня отримання відповідної письмової вимоги. При підтвердженні неналежної якості Товару, Продавець зобов'язаний повернути сплачені за Товар кошти. Повернення коштів Покупцеві проводиться протягом 7 (семи) днів після отримання відповідного рішення експертизи (визнання експертизою якості Товару неналежною) на банківський рахунок Покупця. За додатковим погодженням можливий переказ грошових коштів поштовим переказом або за допомогою кур'єра, або іншим способом.

Під товаром неналежної якості мається на увазі Товар, який не може забезпечити виконання своїх функціональних якостей. Отриманий Товар повинен відповідати опису на Сайті. Товар, елементи дизайну або оформлення якого відмінні від заявлених в описі на Сайті - не є Товаром неналежної якості.

9.4. При поверненні Товару належної якості сума повернення грошових коштів буде зменшена на розмір комісії на переказ грошових коштів на рахунок Покупця або на виїзд кур'єра для повернення коштів, а так само на вартість повернення товару від Покупця на склад Продавця.

9.5. При поверненні Товару неналежної якості Продавець відшкодовує Покупцеві повну вартість Товару, а також вартість комісії за переказ грошових коштів (або виїзд кур'єра) і на вартість сплаченої споживачем доставки.

9.6. У разі виконання Замовлення Продавцем Покупець має право відмовитися від отримання та/або придбання Товару в момент передачі Товару представником служби доставки, сплативши при цьому повну вартість доставки, узгоджену з Покупцем при оформленні Замовлення на Сайті Продавця.

9.7. Будь-які претензії Покупця до продавця повинні бути пред'явлені Покупцем у письмовій формі та направлені на електронну адресу Продавця не пізніше 3 (трьох) днів з моменту отримання Замовлення.

9.9. Вимога Покупця про обмін або повернення Товару підлягає задоволенню у разі, якщо:

9.9.1. Товар не був у використанні;

9.9.2 збережено всі споживчі властивості Товару;

9.9.3. збережена і не порушена упаковка Товару;

9.9.4. збережені всі документи, що підтверджують факт купівлі цього Товару в Інтернет - магазині;

9.9.5. збережено товарний вигляд Товару, зокрема але не виключно: не порушено розташування та цілісність цінників, ярликів та етикеток з найменуванням бренду Товару;

9.9.6. додано належним чином завірені копії документів, що підтверджують особу Покупця;

9.9.7. пройшло не більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту покупки Товару;

9.9.8. додано не менше 3 (трьох) фото Товару, на яких чітко вбачаються виявлені дефекти Товару;

9.9.9. додано пояснювальну записку, в якій зазначено причини обміну або повернення Товару.

9.10. При недотриманні хоча б однієї з обов'язкових умов, зазначених в п. 9.9. цього Договору, Товар буде визнаний таким, що не підлягає поверненню, а Продавець матиме право відправити Товар назад Покупцю або не забирати посилку з відділення "Нової пошти" чи з відділення будь-якої іншої компанії - перевізника.

9.11. Якщо в момент обміну аналогічний товар відсутній у продажу та/або на складі Продавця, Покупець має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або має право на повернення сплачених за Товар грошових коштів.

 

 

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

10.2. Продавець не несе відповідальності за достовірність наданої Покупцем інформації при реєстрації на Сайті.

10.3. Продавець не несе відповідальності за доставку Замовлення, якщо Покупцем подано недостовірну інформацію щодо адреси доставки та/або щодо персональних даних Покупця.

10.4. Продавець не несе відповідальності, якщо не виправдалися очікування Покупця щодо споживчих властивостей Товару за умови, що вони співпадають з усіма характеристиками Товару, що зазначені на Сайті.

10.5. Покупець, оформляючи Замовлення, несе відповідальність за достовірність наданої інформації про себе, а також підтверджує, що з умовами цього Договору ознайомлений і згоден.

10.6. Продавець не несе відповідальності за неможливість обслуговування Покупця з будь - яких незалежних від нього причин, включаючи порушення роботи ліній зв'язку, несправність обладнання, невиконання зобов'язань відповідними компаніями – перевізниками тощо.

10.7. У разі якщо Продавець не відвантажить Товар Покупцеві або відвантажить Товар з порушенням термінів доставки (п. 6.9. цього Договору), відповідальність Продавця за допущене порушення обмежуються виключно продовженням термінів доставки Товару.

10.8. Продавець ні за яких обставин не несе жодної відповідальності за цим Договором у разі, якщо:

a) порушення умов цього Договору є прямим або непрямим результатом дій/бездіяльності будь-яких третіх сторін;

б) будь-які непрямі збитки та/або упущена вигода Покупця та/або третіх сторін відбулися незалежно від того, міг Продавець передбачити можливість таких настання таких збитків чи ні;

в) обрана Покупцем форма оплати не є можливою та/або призвела до небажаних наслідків.

10.9. Сукупна відповідальність Продавця за будь-яким позовом та/або претензією по цьому Договору обмежується сумою платежу, що було сплачено Продавцю Покупцем.

10.10. Усі суперечки та розбіжності, що виникають при виконанні Сторонами зобов'язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх усунення, Сторони мають право звернутися за судовим захистом своїх порушених прав та законних інтересів.

 

11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

 

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов цього Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор).

11.2. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань Сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т. п.), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, страйки, епідемії і т. п.), заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції заборони на торгівлю і т. п.).

11.3. Сторона для якої виникли форс-мажорні обставини зобов'язана сповістити іншу Сторону не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту виникнення обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню Стороною прийнятих на себе зобов'язань за цим Договором.

 

12. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

 

12.1. Цей договір набирає чинності з моменту оформлення Замовлення та зарахування накладних витрат і діє до повного виконання зобов'язань Сторонами.

 

13. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

 

13.1. Продавець збирає й обробляє персональні дані Покупців (а саме: прізвище, ім'я, по батькові Покупця; адресу доставки; контактний телефон) в цілях:

 • виконання умов цього Договору;
   
 • доставки Покупцеві замовленого Товару;
   
 • маркетингу.
   

13.2. Здійснюючи Замовлення Товару в Інтернет - магазині, Покупець дає згоду на збір і обробку своїх персональних даних.